Telepati Reklamcılık
   Arıtma & Su Teknolojileri
Mart-Nisan 2016 / Sayı: 36
Ocak-Şubat 2016 / Sayı: 35
Eylül-Ekim 2015 / Sayı: 33
Temmuz-Ağustos 2015 / Sayı: 32
Mayıs-Haziran 2015 / Sayı: 31
Mart-Nisan 2015 / Sayı: 30
Ocak-Şubat 2015 / Sayı: 29
Kasım-Aralık 2014 / Sayı: 28
Eylül-Ekim 2015 / Sayı: 27
Temmuz-Ağustos 2015 / Sayı: 26
Mayıs-Haziran 2014 / Sayı: 25
Mart-Nisan 2014 / Sayı: 24
Ocak-Şubat 2014 / Sayı: 23
Kasım-Aralık 2013 / Sayı: 22
Eylül-Ekim 2013 / Sayı: 21
Temmuz-Ağustos 2013 / Sayı: 20
Mayıs-Haziran 2013 / Sayı: 19
Mart-Nisan 2013 / Sayı: 18
Ocak-Şubat 2013 / Sayı: 17
Eylül-Ekim 2012 / Sayı: 15
Temmuz-Ağustos 2012 / Sayı: 14
Mayıs-Haziran 2012 / Sayı: 13
Mart-Nisan 2012 / Sayı: 12
Ocak-Şubat 2012 / Sayı: 11
Kasım-Aralık 2012 / Sayı: 10
   LOVIBOND MİKROBİYOLOJİ TEST SİSTEMLERİ

Lovibond Mikrobiyoloji Test Kitleri Türkiye Pazarına Sunulmuştur; Lovibond Tintometer Group, Türkİye Distribütörü Rank Teknoloji, kimyasal su analiz sistemlerinden sonra Lovibond ailesine yeni katılan mikrobiyoloji analiz sistemlerinin satışına başlamıştır. 10 yıllı aşgın tecrübesi ile müşterilerine tam hizmet sağlama amacıyla gelişen Rank Lovibond, aynı başarıyı mikrobiyoloji alanı için de hedeflemiştir.

Mikroorganizmaların Su ile Etkileşimi ;

Mikrop olarak da bilinen mikroorganizmaların bir çok  çeşidi su kaynaklarında barınmaktadırlar. Bu mikroorganizmalar bazı proseslerde avantajlı olabildiği gibi ekosisteminde gerekli bir parçasıdır. Fakat bazı tip mikroorganizmalar hastalıklara sebep olabilir. Bu mikroorganizmaların su sistemlerindeki varlığı sağlığı etkileyebilir ve bitkilere zararlı olabilir. Farklı mikroorganizma çeşitleri büyük oranda su sistemlerine etki eder. Çoğu durumda mikrobiyal tipleri belirlemek hastalık bulaşmasına sebep olabilir.

Suyun mikrobiyolojik kontrollerinde özellikle patojen mikroorganizmalar saptanırken analizlerin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaları toplum sağlığı açısından büyük önem taşır.

Mikrobiyolojik su analizleri, indikatör mikroorganizmaların tanımlanmasına yönelik çeşitli analizler içerir. Bunlar E.coli, Fekal Koliform, Toplam  Koliform, Fekal Streptokoklar, Sülfit indirgeyen Clostidiumlar, Bakteriyofajlar, Heterotrofik canlı sayımı, Aeromanas türleri ve Pseudomonas aureginosa analizleridir. Bu mikroorganizmalar içerisinde sularda en sık bakılanlar; toplam koliform, E.coli , Fekal Koliform ve toplam canlı sayısıdır.

Suların özellikle toplam Koliform analizi pozitif ise, bazı özel bakteriler açısından da test edilmesi gerekir. Bu bakteriler, Koliform grubun alt gruplarını oluşturan Fekal Koliformlar ve E.colidir. Fekal Koliformlar, sıcakkanlı hayvanların ve insanların bağırsak sistemine özgü bakterilerdir ve tespit edilebilmeleri için Koliform tespiti dışında daha spesifik ortamlara gereksinim vardır. E.coli’ de insan ve hayvanlarda bulunan Fekal Foliformların bir türüdür. Sularda tek başına E.coli tespiti toplam koliform tespitinden daha önemlidir.  Çünkü E.Coli suya hayvan ve insan atığının (dışkı) bulaşmış olduğunu gösterir. E.Coli’nin yüzlerce farklı tipi vardır.Bu tiplerden bir çoğu insanlar için zararsız ,bazı türleri özellikle çocuklarda,yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde ölüme kadar giden hastalıklara yol açabilir.

Mikrobiyolojik su analizlerinde toplam Koliform ve E.coli aranma ve sayılması için kullanılan tüm standart yöntemler Koliform grubu aranmasına yöneliktir.Bu yöntemler en muhtemel çeşitli şekilde gruplandırılabilir. Rank Lovibond Mkirobiyoloji test kitleri ile bu türlerin etkisinin varlığını kolaylıkla ve kesin sonuçlar elde ederek sağlayabilirsiniz.

Lovibond Mikrobiyoloji Test Kitlerinden bazıları ;

●Lovibond Koliform/E.coli Test Kiti:

 

→6- 9 ay raf ömrü vardır.

 

Endüstriyel sularda ve havuz sularında aerobik ve anaerobik bakteri

Bakteri bulaşmasını erken tanımlar.

 

 

 

→Tek adımlık basit yöntem

→Tek bir test ile Koliform ve E.coli analizi

→100 ml numune

→100 ml’de 1 CFU belirler.

→Test kalitatif ve kantitatif olarak uygulanabilir.

→Oda sıcaklığında 2 yıl raf ömrü vardır.

Bu yöntem basitçe ve hızlı bir şekilde E.coli bakterileri hakkında var/yok yorumunu yapmayı sağlar. Bu yöntemde pozitif sonuç ; 100 ml su örneğinde 1 CFU E.coli varlığını gösterir.

 

Lovibond Agar – Dipslides :

→Aerobik ve anaerobik bakteri seviyelerini ölçer.

→Bakteri çoğalmasını erken belirler.

→Pahalı değildir.

→Kullanımı kolaydır.

 

 popülasyonlarının semi- kalitatif belirlenmesi için uygulanabilir tam aralığa sahiptir. Eğer doğru kullanılır ve Lovibond Dipslide İnkübatörü kullanılarak inkübe edilirse en çok kullanılan analizler için mükemmel sonuçlar sağlar.

 

Lovibond  ATP Ölçer (Sanitasyon İzleme):

 

→Gerçek zamanlı ATP izleme

→Hızlı, kolay ve kesin sonuçlar sağlar.

→Sds içerisinde monitör temizliği mevcut.

→organik madde ve mikroorganizmaların seviyelerini ölçer.

→Yüzey veya su kaynaklı kirlenme tespit eder.

ATP ,organik madde ve mikroorganizmalar için canlı hücrelerde bulunan adenozin trifosfat ile belirlenmesiyle olan rutin bir tarama yöntemi olarak kabul edilir.

 

Lovibond  Legionella – Erken Uyarı Testi:

→25 dakika içerisinde legionella sonuçlar (filtrasyon işlemi de dahil)

→Kullanımı kolay ve hızlı sonuçlar

→Oda sıcaklığında 18 ay raf ömrü vardır.

→Farklı uygulamalar ve hassasiyet için farklı kit formları mevcuttur.

Legionella, doğada çeşitli su kaynaklarında, içme kullanma sularında ,havuz sularında özellikle kapalı devre su ve buna bağlı klimatizasyon sistemlerinde bulunabilen ‘’lejyoner hastalığı –antipik pnömani’’ ‘’pontiac ateşi’’ hastalıklarına yol açan ,oksijenli ortamda yaşayan gram negatif çubuk şeklinde bakterilerdir.BU hızlı test Legionella pneumophila serogroup bakterisini belirler.Periyodik labaratuvar kültür testleri için çok kullanışlı bir ektir. Bu yöntem Legionella varlığının değerlendirilmesi için tek yöntem olmamalıdır. Maksimum raf ömrü 6 aydır.

 

Tüm mikrobiyolojik analizlerin temel prensibi ,aranan mikroorganizma numunede varsa bulmak,sahte negatif ve  pozitif sonuçlardan kaçınmak ve mikroorganizmanın çeşitli özelliklerini doğru bir şekilde belirlemek olarak özetlenebilir.Endüstriyel mikrobiyolojide ise bu mikroorganizmaları ortadan kaldırmak yerine tam tersi olabildiğince aktif tutmaktır. Lovibond mikrobiyoloji ürünleri hem endüstriyel mikrobiyoloji hem su mikrobiyolojisi uygulamaları için farklı analiz kitlerini sunar .


 

 

 

 

 

 

 

Geri Dön
| Ana Sayfa | Kurumsal | Yayınlarımız | Online Dergi | Abonelik | Reklam Verin | İletişim
© 2018 | Telepati Reklamcılık | Her Hakkı Saklıdır.
Proje Demircan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Hizmetleri